GeoTT - Инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания

Работно време : Понеделник до Петък - 8:00 до 18:00

Телефон за връзка : 0879 476 987 / 0887 618 670


Имейл : office@geo-tt.com

Услуги

>Инженерно-геоложки проучвания

Инженерно-геоложки проучвания

Инженерно-геоложки проучвания с лабораторни изследвания и изготвяне на инженерно-геоложки доклади. Инженерно-геоложкият доклад трябва да изяснява геоморфоложкия и литоложкия строеж и свойствата на почвите и подземните води и физико-геоложките процеси.

Прочети повече
Blood Bank

Хидрогеоложки проучвания

Хидрогеоложки проучвания - с хидрогеоложките проучвания задължително се уточняват появата, подхранването и установеното ниво на подземните води, като се прави прогноза за сезонното изменение на нивото на водите.

Прочети повече