GeoTT - Инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания

Работно време : Понеделник до Петък - 8:00 до 18:00

Телефон за връзка : 0879 476 987 / 0887 618 670


Имейл : office@geo-tt.com

За Фирмата

За Гео ТТ:

Геоложкото проучване е много важно, когато възнамерявате да построите нова сграда, или да обновите вече съществуваща постройка. Знаейки състава на почвата, подземните води, каква е основата и др. ще ви помогне да избегнете нежелани последствия в бъдещето. Инженерната ни група предоставя услуги за публичните и частните инвеститори, инженерно-геоложки проучвания, хидрогеоложки проучвания, консултантски и проектантски услуги за строителен надзор. Специалистите от нашата фирма са членове на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране в България и притежават пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП (Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране). Дружеството разполага с висококвалифицирани кадри, необходимата материално-техническа база – сондажно оборудване и транспортни средства за изпълнение на основната си дейност. Фокусът на нашата работа сте вие като клиент. Ние, отделяме време да Ви посъветваме в подробности за предимствата и недостатъците на технически алтернативи за всеки възложен ни проект, защото искаме да бъдете доволни от резултата и цената на нашата работа. За постигане на максимална полезност, ефективност, сигурност на изпълнение, ние интегрираме иновации в доказани концепции.)

... За екипа:

Екипът от висококвалифицирани професионалисти с научна и практическа насоченост, лицензирани в различните направления имат възможност за работа в завършен цикъл –проектиране, изпълнение и отчитане на резултатите, описани в подробен доклад. Всички дейности се осъществяват съобразно изискванията на инвеститора и в съответствие с действащата нормативна уредба. Фирмата извършва консултации с български учени от БАН, Минно-геоложки Университет, Софийски университет, УАСГ, Министерството на околната среда и водите/ МОСВ/. Изградила е дългогодишно сътрудничество с всички действащи частни, общински и държавни фирми в бранша..

Направи Запитване

До 24 часа ще Ви се обадим с персонален отговор. *